Αρχική σελίδα » Κοσμητεία

Σύνθεση Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   

Η Κοσμητεία και ο Κοσμήτωρ μαζί με τη Γενική Συνέλευση συνιστούν τα κεντρικά όργανα διοικήσεως της Θεολογικής Σχολής.

Η Κοσμητεία στην τρέχουσα σύνθεσή της αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Γ. Καραγιάννη (01.09.2020-31.08.2023), την Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας Καθηγήτρια Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου (01.09.2020-31.08.2022), τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αβύδου κ. Κύριλλο (Κατερέλο), Καθηγητή (01.09.2020-31.08.2022), τους Διευθυντές των Τομέων αμφοτέρων των Τμημάτων, τους εκπροσώπους Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και τους φοιτητικούς εκπροσώπους.